Svadba v Neco Estate Winery (sk | eng)

Svadba v Neco Estate Winery v Modre 

Priestor Neco Estate Winery (Modrý dom) ma dostal hneď pri prvej návšteve. Jedinečné miesto, úžasná až magická atmosféra, milá obsluha, rozprávkové zákutia na fotenie svadobných portrétov. Neco Estate Winery myslí na najmenšie detaily. Nadšenci architektúry ocenia spojenie historických tehlových klenieb s modernou architektúrou.

Neco Estate Winery got me on my first visit. Unique place, amazing and magical atmosphere, nice staff, fabulous places to shoot wedding portraits at. Neco Estate Winery thinks of the smallest details. Architecture enthusiasts will appreciate the combination of historic brick vaults with modern architecture.

svadba-wedding-Neco-WineryEstate-DJ-Starejsi-Moderator-Skusenosti-Referencie-Modra-Wigerova-Villajpg
svadba-dj-moderator-mike-modra-neco-estate-winery-u-ludvikajpg
vyzdoba-na-svadbu-boho-osvetlenie-saly-modra-neco-estate-winery-wiegerova-villajpg

Modrý dom (Neco Estate Winery) je možné prenajať ako celok, vrátane sály, vínnej pivnice s barom, vonkajšej záhrady so stodolou a s priestormi na ubytovanie. Kapacita sál spolu s vínnymi pivnicami je približne 100 hostí. Krásne priestory aj možné však využiť aj na väčšie eventy. Navyše pri využití aj vonkajších priestorov so stodolou je kapacita celého areálu až do 300 ľudí.

Blue house (Neco Estate Winery) can be rented as a whole, including a hall, a wine cellar with a bar, an outdoor garden with a barn and accommodation. The capacity of the halls together with the wine cellars is approximately 100 guests. Beautiful spaces can also be used for larger events. In addition, using the exterior of the barn, the capacity of the entire area increases up to 300 people.

Svadba-Neco-Estate-WineryModra-DJ-Moderator-Skusenosti-Referenciejpg

Po príchode svadobných hostí do Neco Estate Winery v Modre bol prichystaný raut – vychladené prosseco, nealko nápoje, pagáče a slané slimáky. 

Upon the arrival of the wedding guests to Neco Estate Winery in Modra, a banquet was prepared - chilled prosseco, soft drinks, scones and salty snails.


boho-svadba-wedding-modra-svaty-jur-neco-estate-djjpg

Neco Estate Winery poskytuje v prípade priaznivého počasia možnosť obradu v krásnej záhrade za stodolou, a v prípade zhoršeného počasia vo vnútornej miestnosti. Keďže počasie vo svadobný deň bolo premenlivé mladomanželia nakoniec pre svoj obrad zvolili vnútornú miestnosť.

Neco Estate Winery provides a ceremony in the beautiful garden behind the barn in case of good weather and in the indoor room in case of bad weather. As the weather on the wedding day was unstable, the young couple finally chose an indoor room for their ceremony.


boho-svadba-miesto-na-svadbu-pezinok-modrajpgsvadba-wedding-boho-slovakia-dj-moderator-starejsi-fotograf-neco-estate-wineryjpg
svadba-wiegerova-vila-neco-estate-winery-modrajpg
svadba-estate-winery-wigerova-vilajpg

Tradičné privítanie mal na starosti personál. Prípitok pre mladomanželov aj rozbíjanie taniera sa konalo na nádvorí pred vstupom do sály. Nasledovalo usádzanie svadobných hostí podľa pripraveného zasadacieho poriadku a po usadení hostí som, ako svadobný DJ a moderátor, ohlásil za potlesku hostí, príchod ženícha a nevesty.

The traditional welcoming was performed by the staff. Toast for the newly-weds and smashing of the plate took place in the courtyard, right before entering the hall. Following the arrangement of the wedding guests according to the prepared rules of procedure and after the guests settled, as a wedding DJ and a host, I showed up with applause of guests and announced the arrival of the groom and the bride.

boho-vyzdoba-na-svadbu-skusenosti-referencie-cena-modra-pezinok-svaty-jurjpg

Predjedlo, polievka aj hlavné jedlo bolo pripravené geniálne. Gastronomický zážitok ešte viac umocnilo vychladené vínko priamo z vinárstva Neco Estate Winery. Honosná výzdoba krásne podčiarkla tento výnimočný priestor a chutný candy bar potešil chuťové bunky všetkých hostí.

The appetizer, soup, and main course were brilliantly prepared. The gastronomic experience was further enhanced by a chilled wine directly from the Neco Estate Winery. The sumptuous decoration beautifully underlined this exceptional rooms and the tasty candy bar delighted the taste buds of all guests.

svadba-wedding-dj-moderator-modra-pezinok-bratislavajpgvyzdoba-na-svadbu-boho-svadba-cenajpgsvadba-wedding-neco-estate-winery-modra-skusenosti-referencie-cenajpg
klubove-taniere-na-svadbu-vyzdoba-chiavari-monovky-pozvankyjpg
svadba-boho-provensalsko-vyzdoba-kvety-modra-slovenskojpg

Mladomanželia odštartovali tanečnú zábavu na pieseň od skupiny I.M.T. Smile. Ako svadobný DJ a moderátor som počas svadobnej párty odohral niekoľko hudobných žánrov, tak aby si na svoje prišiel každý hosť. Zábava bola naozaj búrlivá a trvala do ranných hodín. Okrem hudobnej zábavy si mladomanželia vybrali aj súťaž mladomanželský kvíz, kde som overil, ako dobre sa poznajú. Zlatým klincom svadby bolo tradičné čepčenie nevesty, ktoré robil folklórny súbor.

The newly-weds have started a dance party with a song by I.M.T. Smile. As a wedding DJ and presenter, I played several music genres during the wedding party, so that every guest could find something to their liking. The fun was really turbulent and lasted until the morning hours. In addition to musical entertainment, the newly-weds also chose the contest of the newly-wed quiz, where I checked how well they knew each other. The piece de résistance of the wedding was the traditional capping of the bride, which was made by the folklore ensemble.


svadba-boho-candy-bar-sladke-slane-ovocie-na-svadbujpg
svadba-neco-estate-wineryjpg

Ďakujem mladomanželom za krásnu spoluprácu! Za fotky ďakujem fotografke Veronike Čižmárovej.

- DJ Mike