DJ na ples

Ako profesionálny DJ hrávam, moderujem a osvetľujem plesy viac ako 10 rokov. Pre klientov taktiež zabezpečujem široké portfólio sprievodných služieb (ohňová show, svetelná show, tanečná show, stand up a iné), taktiež je možné zabezpečiť aj služby profesionálneho fotografa a kameramana.

As a professional DJ I offer services for balls more than 10 years. For clients, I also provide a wide range of accompanying services (fire show, light show, dance show, stand up and others), as well as the services of professional photographer and cameraman. 

+421 905 301 686 | info@djmike.sk

Plesy, ktoré pravidelne hrávam

Valentínsky ples r. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Mládežnícky ples r. 2016, 2017

Ples Gymnázia J.M. Hurbana r. 2015, 2016, 2017, 2018

Videoukážky

Hudba na ples

Dôležitým krokom pri príprave plesu je výber vhodnej hudby na ples. Ešte pred realizáciou plesu sa s organizátorom plesu dohodneme na hudobnej predstave. Môže ísť o oldies, rock-n-roll, cz-sk, 70-80-90’s, ľudové piesne, swing či aktuálne novinky. Ako multižánrový DJ zháram akýkoľvek žáner. 

Som moderátor

Ples môžem moderovať v slovenskom alebo anglickom jazyku. Moderovanie začína privítaním hostí a slávnostným otvorením plesu, pokračuje moderovaním zábavy a programu plesu a slávnostnou tombolou. Na záver poďakovanie hosťom za ich účasť na plese a pozvánka na ďalší ročník plesu.

DJ Bratislava | DJ Trnava | DJ Nitra | DJ Trenčín | DJ Žilina | DJ Banská Bystrica | DJ Prešov | DJ Košice +