DJ SVADBA | WEDDING DJ

Som profesionálny svadobný a eventový DJ a moderátor - DJ Mike. Svadby hrám a moderujem (v slovenskom alebo anglickom jazyku), uvádzam tiež svadobné hry. Pôsobím na Slovensku v Českej republike a Rakúsku. Venujem sa taktiež profesionálnemu osvetleniu svadobných sál.

I am a professional wedding and event DJ and a moderator - DJ Mike. Weddings I moderate in Slovak or English. I also moderate wedding games. I offer services in Slovakia, in the Czech Republic and Austria. I offer also a professional lighting for wedding rooms and halls.

Referencie | References

Svadobné sály, kde som hral svadby

 svadba Château Rúbaň (Rúbaň)

svadba Château Gbeľany (Gbeľany)

svadba Village resort Hanuliak (Belá)

svadba The Grand Vígľaš (Vígľaš)

svadba Zámocký hotel Galicia Nueva (Halič)

 svadba Kaštieľ Krasňany (Krasňany)

 svadba Drevenice Resort Terchová (Terchová)

svadba Villa Nečas (Žilina)

svadba hotel Zochova Chata (Modra)

svadba Holiday Inn (Bratislava)

 svadba Holiday Inn (Žilina)

svadba Sála Kinekus (Žilina)


 svadba Refinery Gallery (Bratislava)

 svadba Malvázia (Prievaly)

 svadba Marlene (Oščadnica)

 svadba Kysucká Koliba (Oščadnica)

 svadba Tatra Inn (Čadca)

  svadba hotel Diplomat (Rajecké Teplice)

 svadba Gino Park Palace (Považská Bystrica)

svadba Château Belá (Béla)

svadba Art Hotel Kaštieľ (Kaštieľ v Tomášove)

svadba Chateau Földváry (Maďarsko)

a iné

Hudba | Music

Na osobnom stretnutí, alebo prostredníctvom môjho on-line svadobného formulára sa s mladomanželmi dohodnem na zložení hudby, ktorá sa bude hrať počas ich svadby. 

At a personal meeting or through my online wedding form you can choose the desired music genres. 

Hudba na obrad

Ak máte obrad (svadbu) v prírode, na ranči, v kaštieli alebo inom netradičnom mieste, rád vám krásne momenty pred samotným obradom, počas prvého bozku, či gratulácií spríjemním príjemnou hudbou. Vhodné sú elegantné a trefné, nie gíčové skladby, ktoré umocnia tento jedinečný moment. Najčastejšie hrávam klasiky, romantické soundtracky, či swing.

Ceremony Music 
If you have a ceremony in the nature, at a ranch, in a mansion or other unconventional place, you will be delighted by the beautiful moments before the ceremony itself, during the first kiss or congratulations with pleasant music. Suitable are elegant songs that enhance this unique moment. Most often I play classics, romantic soundtracks or swing.

Hudba na apéro & welcome drink

Chvíle po obrade sú krásne, mladomanželom opadne stres a svadobní hostia sú vysmiatí. Rád namiešam koktail pohodovej a veselej podmazovej hudby k vynikajúcemu finger food a konverzovaniu hostí napríklad na terase hotela, alebo v záhradách kaštieľa.

Music for apéro & welcome drink
Moments after the ceremony are beautiful, the young married couple will lose their stress. I like to mix a cocktail of chill, jazz and swing music to excellent finger food and conversations between guests in the garden or on the terrace.

Entrance song, hudba na vchádzate do sály

Milí mladomanželia, keď vojdete do svadobnej sály ako prví, alebo keď všetci sedia a potleskom vás vítajú, zahrám vám pieseň, ktorá bude patriť iba vám. Pieseň si môžete vybrať, , alebo pripravím hudobné prekvapenie.

Entrance song, music to enter the hall
Dear young couple, when you enter the wedding room first, or when everyone is sitting and applauding, I will play a song that will belong only to you. You can choose a song or I can prepare a music surprise for you.

Hudba na podmaz 

 Hudobný podmaz je rovnako dôležitý, ako samotné tanečné kola. Hudba je zostavená tak, aby príjemne dotvorila atmosféru na svadbe a nerušila hostí pri konverzovaní. Častokrát vyberám podmaz aj podľa miesta svadby. Na svadbu na zámku, alebo v kaštieli sa hodí iný podmaz, ako na svadbu na ranči, alebo kolibe.

Background music
Background music is designed to create a pleasant atmosphere at the wedding and not disturb the guests during the conversation.

Hudba na 1. tanec 

Výber skladby na prvý tanec nechávam na mladý pár. Ak sa neviete rozhodnúť akú skladbu na prvý tanec, rád poradím. Umocniť atmosféru môže napríklad plazivý dym, alebo vystrelenie konfiet.

Music for the 1st dance
Choosing a song for the first dance I leave for a young couple. If you can't decide which song at the first dance, I'll be happy to advise you. 

Hudba na tanečné kolá

Na každú svadbu mám pripravené hity, pecky, rôzne hudobné žánre a hudobné štýly. Hudbu si dohodneme ešte pred svadbou na osobnom stretnutí. Osobne vám predstavím jednotlivé hudobné žánre a vypočujem si predstavu o hudbe a hudobné nápady, ktoré rád zrealizujem. Každú jednu pieseň som dôsledne otestoval na stovkách podujatí. 

Najčastejšie hrávam rock, rock’n’roll, swing, funky, disco, 70’s, 80’s, 90’s, cz & sk, najlepšie ľudové piesne, latino, aktuálne klubové a komerčné hity, ... a všetko na čom sa dohodneme.

Dance music
For every wedding I have various music genres and styles. We will arrange the music before the wedding at a personal meeting. I personally introduce you to individual musical genres and listen to your idea of music and musical ideas that I will be happy to realize. I have thoroughly tested every single song on hundreds of events. Most often I play rock, rock’n’roll, swing, funky, disco, 70’s, 80’s, 90’s, cz & sk, best folk songs, latino, club and commercial hits.

Hudba na svadobný program a hry, čepčenie

Presný svadobný program, ako aj znenie svadobných hier a súťaži a hudbu si dohodneme na osobnom stretnutí, kde vám rád poradím a odpoviem na všetky vaše otázky.

Music for Wedding program and Games 

The wedding program and games will be arranged together at a personal meeting. I will be happy to advise you and answer all the questions.

Moderovanie svadby | Wedding moderation

Svadby aktívne moderujem v slovenskom, alebo anglickom jazyku.

I will moderate the wedding in Slovak or English. 

Ukážka zábavy

Koordinácia svadby | Wedding coordination

Okrem toho, že svadby moderujem je možnosť aj svadbu koordinovať v slovenskom, alebo anglickom jazyku. Koordinácia je pre mojich klientov bezplatná a spočíva v tom, že mladomanželia a hostia vždy vedia, čo sa ide na svadbe diať, na svadbe nie je žiadne hluché miesto, celá svadba ma vopred stanovený harmonogram.

Besides the wedding moderation, it is also possible to coordinate the wedding in Slovak or English. Coordination is free for my clients and is based on the fact that young married couple and guests always know what to do, there is not a deaf place at the wedding, the whole wedding has a predetermined timetable and wedding program.

Svadobné súťaže | Wedding program

Nasvietenie svadobnej sály | Wedding hall lighting

Mojím klientom ponúkam možnosť nesvietiť svadobnú sálu do vybranej farby, alebo kombinácie farieb. Nasvietenie sály je možné zladiť s výzdobou v sále.

I offer to my clients the wedding lighting of the wedding hall in the chosen color or combination of colors. The lighting of the hall can be accord with the decoration in the hall.

 

Overte si termín a cenu tu:

Získajte zľavu a objednajte aj:

Veronika Čižmárová film & photography

Veronika Čižmárová je profesionálna svadobná fotografka a kameramanka. Pri fotení a kamerovaní svadieb kladie dôraz na zachytenie emócií, atmosféry a detailov. Záznamy zo svadby dostanete na hand-made drevenom usb-čku v hand-made drevenej krabici. Jej referencie a portfólio nájdete tu.

Veronika Čižmárová is a professional wedding photographer and cameraman. Clients get a wedding film and photos on hand-made wooden usb in a hand-made wooden box. For more reviews and information visit http://svadbaodzazitkarov.sk

DJ & Moderátor Svadba DJ & Moderator Wedding

 Bratislava | Trnava | Nitra | Trenčín | Žilina | Poprad  | Banská Bystrica | Košice

 Tatry | Liptov | Modra | Pezinok | Terchová | Praha | Viedeň a viac