O mne | About me

Ako profesionálny DJ a moderátor pôsobím po celom Slovensku a zahraničí.  Hrám a moderujem rôzne podujatia: eventy, firemné večierky, party, svadby, plesy, stužkové slávnosti a iné podujatia.

As a professional DJ and moderator I have been working all over Slovakia and abroad since 2007. I play and moderate various events: events, company parties, parties, weddings, balls, ribbon celebrations and other events.

Môj príbeh | My story

Na začiatku som mal iba 2 CD prehrávače, mixpult, veľké slúchadla, množstvo zakúpených CD a obrovskú chuť začať a niečo dosiahnúť. Každý pondelok ráno som bežal za zarobené peniaze z víkendových party do lokálneho obchodu kúpiť nové CD - čka Now Hits, BRAVO Hits, Viva Hits a i., ktoré práve dorazili z Anglicka a Nemecka.

Všetko som sa učil úplne sám a bavilo ma to. Mnoho dni som strávil celé večery zavretý v mojej izbe iba s hudbou a vytváral som hudobné playlisty, mixoval hudbu, trénoval moderovanie. Hrať a moderovať som začínal na lokálnych akciách, rodinných oslavách a lokálnych diskotékach. Mojím cieľom bolo, hrať a moderovať na významných podujatiach po celom Slovensku a zahraničí.

Postupne to prišlo, začal som hrávať na veľkých diskotékach, výnimočných svadbách či medzinárodných firemných akciách nie len na Slovensku ale aj v zahraničí. Dj techniku som neustále "aktualizoval" za lepšiu a lepšiu. Z lokálnej diskotéky som sa prepracoval hrať do najlepších klubov na Slovensku vrátane The Club Bratislava či Humno Tatry.

Mal som tú česť spolupracovať s umelcami ako Ego, Čistychov, Mišo Biely, Eusébio Nicolas Ména, 4D, Rytmus, Grupo Caliente, Mário Lopéz Dance Company, Team Cuba, Igor Kmeťo Ml. a ďalší. Mnoho z nich sú dnes moji priatelia. 

Do každého podujatia dávam kus seba. Kus svojej energie, kreativity, skúsenosti, talentu. Firemné eventy, súkromné podujatia, svadby či stužkové slávnosti sa snažím robiť o úroveň vyššie. Okrem aktívneho moderovania a koordinácie celej udalosti (v slovenskom alebo anglickom jazyku), profesionálne nasvecujem sály a radím klientom, ako posunúť podujatie o úroveň vyššie.

At the beginning, I had only 2 CD players, a mixer, big headphones, a number of purchased CDs and a huge desire to start and achieve something. Every Monday morning I ran to the local store to buy a new CD, Now Hits, BRAVO Hits, Viva Hits and others that just arrived from England and Germany.

I learned everything by myself and I enjoyed it. For many days, I spent whole evenings locked up in my room with only music and creating music playlists, mixing music, training moderation. I started to play and moderate at local events, family celebrations and local discos. My goal was to play and moderate for exceptional events throughout Slovakia and abroad.

Gradually it came, I started to play in big disco, exceptional weddings or international company events not only in Slovakia but also abroad. Dj technique I constantly "updated" for better and better. From the local discotheque, I continued my way to the best clubs in Slovakia, including The Club Bratislava and Humno Tatry. And I had the happiness to work with the best artists in the country.

I put a piece of myself in every event. A piece of my energy, creativity, experience and talent. I try to make company events, private events, weddings or graduation ceremonies better and better. 

Výnimočné podujatia | Exceptional events

Refinery Gallery

Refinery Gallery sú naozaj výnimočné a ojedinelé priestory situované pri Bratislave. Refinery Gallery predstavuje netradičný a vysoko industriálny priestor určený na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí. Ako DJ a moderátor účinkujem každoročne v tomto priestore na rôznych podujatiach.

-The Refinery Gallery are truly exceptional and unique places situated in Bratislava. The Refinery Gallery is a non-traditional and highly industrial space designed to organize cultural and social events. As a DJ and moderator, I perform in this area every year on various events.

Festival Kubánska noc

Pravidelne pôsobím na populárnom festivale Kubánska noc, ktorý sa každoročne teší návštevnosti niekoľko tisícok návštevníkov rôznych vekových generácií.

I regularly perform at the popular Cuban night festival, which attracts thousands of visitors of different ages every year.

OC Mirage, Žilina

Lážo-Plážo by Hurricane je obľúbeným miestom oddychu a zábavy priamo v srdci mesta Žilina. Exotická pláž je situovaná na streche obchodného centra Mirage. Návštevníci si môžu užiť pohodovú dovolenkovú atmosféru a cítiť sa ako na dovolenke na Kube.

Lážo-Plážo by Hurricane is a popular place for relaxation and entertainment in the heart of city Žilina. The exotic beach is located on the roof of the Mirage shopping center. Visitors can enjoy a holiday atmosphere and feel as on vacation in Cuba.

Svadby | Weddings

Aby bola svadba krásna a bez stresu je dôležité myslieť aj na najmenšie detaily. Kto bude mať príhovor? Aká hudba sa bude hrať? Aké podmazy sa budú hrať? Aké svadobné súťaže na svadbe budú? Kto bude svadbu moderovať a koordinovať? Aký polnočný program zvoliť? Na všetky otázky mladomanželom pomáham odpovedať.

For the beautiful wedding, it is important to think about the smallest details. What kind of music will be played? What a wedding program will be at the wedding? Who will coordinate the wedding? I help wedding couple answer all questions without stress.

Stará tržnica, Bratislava

Unikátne priestory Starej tržnice v Bratislave slúžila ako mestské centrum ponúkajúce trhy, kultúrne eventy a služby s pridanou hodnotou pre obyvateľov aj návštevníkov mesta. Po boku umelcov (tanečníkov, populárnych kapiel a skutočne výborného cateringu) mám možnosť niekoľko krát ročne hrať a moderovať v tomto jedinečnom priestore.

By the side of artists (dancers, popular bands and really good catering), I have the opportunity to play and moderate in this unique space The Old Marketplace in Bratislava. Which is the center of markets, cultural events and value-added services for residents and visitors of the city.

Humno Tatry

Humno je unikátny viacúčelový objekt, jedinečný svojho druhu na Slovensku. Priestor spája bar, reštauráciu, a DISCO club. Ako eventový DJ som hral niekoľko podujatí a párty v tomto jedinečnom priestore.

Humno is a unique multipurpose building situated in Slovakia. Humno combines a bar, a restaurant, and a DISCO club. As an event DJ I played several events and parties in this unique place.