Som moderátor

Som profesionálny svadobný a eventový moderátor. Pôsobím po celom Slovensku. Venujem sa tiež profesionálnemu poradenstvu pri organizácií podujatí.

Moderátor na svadbu

Ako svadobný moderátor sa starám o to, aby hostia vždy vedeli čo a kedy sa ide diať. Aby na svadbe nebolo žiadne hluché miesto. Uvádzam svadobný program, krájanie svadobnej torty aj svadobné hry a súťaže. Moderujem tanečnú zábavu.

Wedding presenter

As a wedding DJ, I make sure that guests always know what to do and where to go. So that there is no blind spot at the wedding. I initiate the wedding program, wedding cake slicing as well as wedding games and competitions. I also take care of dance party.

Eventový moderátor

Ako moderátor na firemné akcie, tématické party, plesy a festivaly sa starám o dokonalú informovanosť hostí. Starám sa o hladký a profesionálny priebeh bez stresu.

Moderator for event

As a presenter for corporate events, themed parties, balls and festivals, I take care of perfectly informing guests. I also take care of a smooth and professional continuance without any stress.

PRÍPRAVA

Dôsledná a svedomitá príprava je základ.

TVORBA PODKLADOV

Tvorba podkladov a poznámok na mieru.

REALIZÁCIA

Zábava a koordinácia hostí slovom.

Nosím oblek, tablet Apple, mikrofón Audix

Uprednostňujem moderný a imidžový štýl komunikácie (tablet Apple, kvalitný mikrofón, moderný oblek).

I wear a suit, Apple tablet, Audix microphone

I prefer modern and stylish way of communication (Apple tablet, high-quality microphone, modern suit).