DJ na party a diskotéku | DJ for party and disco

Ako komerčný a klubový DJ mám viac ako 10 rokov skúsenosti z hrania na najlepších diskotékach a v najlepších kluboch na Slovensku vrátane The Club Bratislava, Humno Tatry či Hurricane Bar.

As a commercial and club DJ I have more than 10 years of experience playing at the best discos and in the best clubs in Slovakia including The Club Bratislava, Humno Tatry and Hurricane Bar.

Komerčná & klubová party | Commercial & Club Party

Komerčná a klubová párty je vhodná do klubu alebo na diskotéku pre rôzne vekové generácie. Namixujem ten najlepší cocktial hudby od noviniek až po oldies. 

 Commercial and club party is suitable for clubs or discos for different age groups. I mix the ten best cocktail of music from news to oldies.

Latino & RnB Party 

Užite si tú najlepšiu latino party plnú horúcich rytmov latino hudby (latino pop, salsa, merengue, reggeaton, bachata) a RnB.

 Enjoy the best latino party full of Latino music rhythms (latino pop, salsa, merengue, reggeaton, bachata) and RnB.

Možnosť zabezpečiť tematickú latino výzdobu alebo latino tanečníkov.

Swing Party

Na Swing party si užijete skvelý swing, electro swing, jazz a funkie. Môžete sa tešiť na najväčšie hity od Parov Stelar či Earth, Wind & Fire.

At Swing Party you will enjoy great swing, electro swing, jazz and funk. You can enjoy the biggest hits from Parov Stelar or Earth, Wind & Fire.

Video