Spolupráca s klientom sa začala plánovať ešte niekoľko týždňov pred samotným podujatím.

Čítajte viac