Tanečná show 

Tanečná show zabaví všetkých hostí.


The dance show will entertain all guests.

Foto & video

Veronika Čižmárová profesionálne zachytí detaily, emócie a atmosféru.

Veronika Čižmárová will professionally capture the details, emotions and atmosphere.

Fotokútik

Fotokútik prostredníctvom rekvizít zabaví hostí a vytvorí krásne fotografie na počkanie. Fotografie si môžete dokonca poslať na e-mail, alebo sociálne siete.


Photobox will entertain guests and create beautiful photos. 

You can even send photos to emails or social networks.