Osvetlenie sál

Profesionálne nasvietenie sál vytvára jedinečnú atmosféru a umožňuje vypnúť klasické svetlá. Nasvietenie sály vyzdvihuje pôvab luxusných sál a zakrýva nedostatky starších sál. Osvetlenie je šité každému klientovi na mieru, podľa jeho požiadaviek.

1. Statické osvetlenie

Statické osvietenie je tvorené systémom LED svetiel. Najčastejšie sa používa na osvetlenie stien v sále, candy baru, švédskych stolov, mladomanželského stola a pod. Klienti si môžu vybrať 1 farbu, alebo kombináciu farieb. 

Atmosféra vďaka svetlu?

K vytvoreniu správnej atmosféry na svadbe prispieva viacero faktorov. Jedným z nich je aj správne dekoračné osvetlenie sály. To je možné vytvoriť do rôznych farieb a zladiť s výzdobou.

2. Dynamické osvetlenie

Osvetlenie sály je tvorené prostredníctvom systému rotačných hláv, ktoré vytvára pohyb (napr. do hudby, alebo na požadovaný bod na stene, parkete). Toto nasvietenie sály často dopĺňa statické led nasvietnie sály.

myDMX 3.0 Control Software

Aby svetla poskytli skutočný pôžitok sú riadené prostredníctvom hardvérového a softvérového rozhrania pre ovládanie svetelných efektov pomocou DMX. myDMX3.0 dokáže ovládať viaceré scény, prispôsobovať svetlá zvuku pomocou BPM analyzéra, pracovať s tempom pomocou funkcie Tap tempo a iné. 

OBHLIADKA PRIESTORU

Na úvod ešte pred samotnou inštaláciou prebieha obhliadka priestoru. Zistenie dostupnosti el. zdrojov a pod.

INŠTALÁCIA

Inštalácia osvetlenia, fixácia káblov, mapovanie sály s využitím hardvérového a softvérového rozhrania myDMX 3.0 pre ovládanie efektov.

PROGRAMOVANIE

Svetelná skúška pred príchodom hostí. Vytváranie scén na rôzne situácie (prestávka, tanec, program,...).

realizácia osvetlenia: Park Hotel Čingov

V sále Park Hotel Čingov som pre klientov realizoval osvetlenie sály prostredníctvom statického a dynamického LED osvetlenia. Klienti si vybrali modro-bielu kombináciu. Modré led svetlá osvetľovali počas celej svadby steny, čo vytvorilo krásnu kulisu na fotkách. Rotačné hlavy sa postarali o umocnenie atmosféry (pohybujúce sa guličky a po trámoch, či osvetlenie mladomanželov pri prvom tanci, ...).

za fotky ďakujem

@foto: Ivka K. photography