Osvetlenie sály.

Profesionálne nasvietenie sál vytvára jedinečnú atmosféru a umožňuje vypnúť klasické svetlá. Nasvietenie sály vyzdvihuje pôvab luxusných sál a zakrýva nedostatky starších sál. Osvetlenie je šité každému klientovi na mieru, podľa jeho požiadaviek.

1. Statické osvetlenie

Statické osvietenie je tvorené systémom LED svetiel. Najčastejšie sa používa na osvetlenie stien v sále, candy baru, švédskych stolov, mladomanželského stola a pod. Klienti si môžu vybrať 1 farbu, alebo kombináciu farieb.

2. Dynamické osvetlenie

Osvetlenie sály je tvorené prostredníctvom systému rotačných hláv, ktoré vytvára pohyb (napr. do hudby, alebo na požadovaný bod na stene, parkete). Toto nasvietenie sály často dopĺňa statické led nasvietnie sály.

myDMX 3.0 Control Software

Aby svetla poskytli skutočný pôžitok sú riadené prostredníctvom hardvérového a softvérového rozhrania pre ovládanie svetelných efektov pomocou DMX. myDMX3.0 dokáže ovládať viaceré scény, prispôsobovať svetlá zvuku pomocou BPM analyzéra, pracovať s tempom pomocou funkcie Tap tempo a iné. 

realizácia v Park Hotel Čingov

V sále Park Hotel Čingov som pre klientov realizoval osvetlenie sály prostredníctvom statického a dynamického LED osvetlenia. Klienti si vybrali modro-bielu kombináciu. Modré led svetlá osvetľovali počas celej svadby steny, čo vytvorilo krásnu kulisu na fotkách. Rotačné hlavy sa postarali o umocnenie atmosféry (pohybujúce sa guličky a po trámoch, či osvetlenie mladomanželov pri prvom tanci, ...).

realizácia Kinekus Žilina

V novootvorenej sále Kinekus Žilina som efektívne zladil systém môjho osvetlenia s inštalovanou svetelnou stenou.

realizácia Karpatská Perla

V obľúbenom vinárstve Karpatská Perla som klientom realizoval kombináciu statického a dynamického osvetlenia sály, vďaka ktorému bolo možné vypnúť svetla v sále a vytvoriť príjemnú atmosféru.

realizácia Neco Estate Winery

V idylickej sále Neco Estate Winery v Modre som statické osvetlenie zladil s farbou stien. Vďaka osvetleniu sa sála krásne rozžiarila. Nasvietenie sály pripomínalo počas celej noci zapadajúce slnko.

realizácia Villa Nečas

Krásnu Villu Nečas som nasvietil do farby zapadajúceho slnka.

realizácia Villa Nečas 

Realizácia statického nasvietenia sály do eventovej fialovej farby.