Svadobná konzultácia

Opýtajte sa čokoľvek ohľadom prípravy a realizácie svadby. Ročne realizujem desiatky svadieb, vďaka čomu dokážem klientom efektívne poradiť, čo všetko treba zabezpečiť, na čo klásť dôraz, kde sa dá ušetriť a na čo si dať pri príprave svadby pozor. Svadobnú konzultáciu môžeme realizovať osobne, alebo cez skype.

Wedding consultation

Ask anything about the preparation and realization of the wedding. I make dozens of weddings annually, thanks to which I can effectively advise my clients on what needs to be secured, what to put emphasis on, where to save money and what to be careful about when preparing the wedding. Wedding consultation can be done in person or via skype.

Svadobný koordinátor

Postarám sa o svadobné prípravy, naplánujem svadobný program podľa vašich požiadaviek a budem vám k dispozícii aj vo svadobný deň, aby svadba prebehla ľahko a bez stresu.

Wedding coordinator

I will take care of the wedding preparations, plan the wedding program according to your requirements and I will be available for you on the wedding day so that the wedding will go smoothly and without any stress.