DJ firemná akcia | DJ corporate event

Ako profesionálny DJ a moderátor hrávam a moderujem firemné podujatia (večierky, akcie, plesy, galavečery) po celom Slovensku v slovenskom, alebo anglickom jazyku už viac ako 10 rokov. Venujem sa taktiež profesionálnemu poradenstvu v oblasti firemných eventov a osvetleniu sál.

As a professional DJ and moderator I play and moderate corporate events (parties, events, balls, gala dinners) all over Slovakia for more than 10 years. I also provide professional consultation in the field of corporate events and lighting.

+421 905 301 686 | info@djmike.sk

Hudba | Music

Hudbu, ktorá sa bude počas firemnej akcie hrať si dohodneme ešte pred firemným podujatím (napr. podľa témy podujatia). Som multižánrový DJ a rád sa prispôsobím téme podujatia.

The music that will be played during a corporate event will be consulted before the event (for example, by theme of the event). I am a multi-gen DJ and I adapt music to the topic of the event.

Program

Firemní klienti môžu využiť možnosť zabezpečiť na svoj event aj iných umelcov, ako: svetelnú alebo ohňovú show, tanečné vystúpenia, kapelu, foto a video produkciu za výhodnú cenu.

On request, I also provide artists for light or fire show, dance performances, band, photo and video productions and other.