DJ na ples

Ako profesionálny DJ hrávam, moderujem a osvetľujem plesy viac ako 10 rokov. Pre klientov taktiež zabezpečujem široké portfólio sprievodných služieb (ohňová show, svetelná show, tanečná show, stand up a iné), taktiež je možné zabezpečiť aj služby profesionálneho fotografa a kameramana.

As a professional DJ I offer services for balls more than 10 years. For clients, I also provide a wide range of accompanying services (fire show, light show, dance show, stand up and others), as well as the services of professional photographer and cameraman. 

+421 905 301 686 | info@djmike.sk

Videoukážky

Hudba na ples

Dôležitým krokom pri príprave plesu je výber vhodnej hudby na ples. Ešte pred realizáciou plesu sa s organizátorom plesu dohodneme na hudobnej predstave. Môže ísť o oldies, rock-n-roll, cz-sk, 70-80-90’s, ľudové piesne, swing či aktuálne novinky. Ako multižánrový DJ zháram akýkoľvek žáner. 

Som moderátor

Ples môžem moderovať v slovenskom alebo anglickom jazyku. Moderovanie začína privítaním hostí a slávnostným otvorením plesu, pokračuje moderovaním zábavy a programu plesu a slávnostnou tombolou. Na záver poďakovanie hosťom za ich účasť na plese a pozvánka na ďalší ročník plesu.

DJ Bratislava | DJ Trnava | DJ Nitra | DJ Trenčín | DJ Žilina | DJ Banská Bystrica | DJ Prešov | DJ Košice +