DJ na party

Mám viac ako 10 rokov skúsenosti z hrania na najlepších diskotékach a v najlepších kluboch na Slovensku vrátane The Club Bratislava, Humno Tatry či Hurricane Bar.

DJ for party

I have more than 10 years of experience playing at the best discos and in the best clubs in Slovakia including The Club Bratislava, Humno Tatry and Hurricane Bar.